Par Muzeju

“Lietisko pierādījumu muzejs” ir dokumentāla izstāde privātā dzīvoklī, kuras uzmanības centrā ir sieviešu pieredze vardarbīgās attiecībās ģimenē un mājās. Muzeja kolekciju veido ikdienišķi priekšmeti-vardarbības ģimenē liecinieki, kurus muzejam kopā ar stāstu ir iesūtījušas sievietes no dažādām Latvijas vietām. Visi muzeja stāsti ir īstu cilvēku īsti stāsti. 

Izstāde “Lietisko pierādījumu muzejs” notika Rīgā 2020. gada 3.-10. septembrī Starptautiskā jaunā teātra festivāla “Homo Novus” laikā. Tā ir divu autoru un mākslinieču - Lauras Stašānes un Janas Jacukas - iniciatīva, taču tapa kopā ar daudzu sieviešu līdzdalību un atbalstu.

Muzeja kolekcija tagad ir apskatāma mājaslapā. Mēs ceram, ka tā iedrošinās vairāk sieviešu dalīties par savu pieredzi un papildināt mūsu visu kopīgo muzeju. Izstāsti savu stāstu.


Vardarbības ģimenē tēmu un veidus, kā māksla var palīdzēt par to runāt, mēs sākām pētīt jau mūsu iepriekšējā kopdarbā. Muzeja ideja radās kā nepieciešamība dot balsi ikvienai sievietei, kas vairs nevēlas klusēt par piedzīvoto. Latvijā no vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete, bet vairumā gadījumu neviens par to neuzzina un vardarbība var turpināties. Tomēr notikumiem, kas norisinās mājās aiz slēgtām durvīm, par kuriem neviens nerunā un izliekas, ka tie nemaz nav notikuši, vienmēr ir liecinieki. Tie ir ikdienišķas lietas, kas nevienā tiesā vai policijā netiktu pieņemtas kā ticami pierādījumi, bet tās atklāj skaudru sāpju pilnus stāstus.

Mēs nekrājam apsūdzības materiālus. Šai muzejā mēs gribam radīt vietu, kur par vardarbības pieredzi iespējams runāt citādi - caur maigumu un iejūtību, ļaujot apjaust, ka vardarbība skaitās katru reizi, kad sāp, un tā nekad nav attaisnojama.

Veidojot šo muzeju, esam sapratušas, ka vardarbība nav tikai atsevišķie, lielie šoka brīži. Reiz ienākusi mājās, tā ir klātesoša sīkumos un detaļās. Mēs ceram, ka mūsu muzejs var palīdzēt to atpazīt ikdienā un novilkt katrai sievietei tik svarīgās personiskās robežas.

Mēs aicinām ikvienu, kas ir cietusi no vardarbības mājās, atsūtīt muzejam savu stāstu un runāt par piedzīvoto. Tas var palīdzēt kādai citai just mazāk kauna un baiļu. Tas var palīdzēt kādai saprast, ka viņa nav viena, nav traka vai stulba. Tas var parādīt kādai, kas cer, ka būs labi, cik tālu viss var aiziet, un ka ir jārīkojas tagad. Tas var palīdzēt saprast, ka bērni neteiks paldies, ka noturējāt ģimeni par spīti visam. Tas var palīdzēt kādam bērnam atgūt bērnību. Tas var padarīt redzamu kādu, kas šobrīd jūtas neredzama. Galu galā tā ir dāvana mums visiem, kas ir gatavi klausīties un palīdzēt.

Laura un Jana 
“Lietisko pierādījumu muzeja” autores


Digitālā platforma “Lietisko pierādījumu muzejs” ir starptautiskās platformas "Magic Carpets" projekts un tiek īstenota ar Rīgas domes un Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “KultūrELPA” atbalstu.

Vietnes grafikas dizaina autors un programmētājs ir Toms Burāns.

Projekts “Lietisko pierādījumu muzejs”  sadarbojas ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Autobiogrāfiju krājuma projektu “Vardarbības arhīvs”, kura mērķis ir dokumentēt vardarbības vēsturi Latvijā.

Vairāk par projektu “Lietisko pierādījumu muzejs”: http://2020.homonovus.lv/homonovus.lv/programma5a6b.html?s=muzejs